Avancerad träning

Genom Avancerad utbildning utbildas lärare till att presentera En dags introduktionsutbildning (EDIT) för sin egen skola eller organisation. EDIT begränsar sig till Rock and Water basprogrammets kärna.

Avancerade tränare har tillstånd att presentera EDIT för skolteamet eller för sin organisation. Avancerade tränare har inte tillstånd att självständigt presentera EDIT för andra skolor eller organisationer. I sådana situationer organiseras EDIT av Rock and Water Institutet.

Observera:

1. Utbildningen är en specialiseringsutbildning. Vi rekommenderar att först följa tre dagars Rock and Water basutbildningen. Endast genom denna utbildning får man Rock and Water tränare ackrediteringen. Dessutom har deltagare åtminstone 1 års intensiv arbetslivserfarenhet med Rock and Water programmet.
2. Utbildningen finns för närvarande endast tillgänglig i Nederländerna. För mer information om utbildningen och anmälningar (engelskspråkig) kan du kontakta Rock and Water institutet i Nederländerna via kontaktuppgifterna som finns på hemsidan. Den avancerade utbildningen äger rum en gång om året (första veckan i juni) i Utrecht (NL) och en gång om året i Newcastle (AUS).

Du kan visa ditt intresse genom att anmäla dig till intresselistan. Detta är en icke-bindande lista utan förpliktelser. Placering på listan har fördelen att intresserade får möjligheten att anmäla sig till utbildningen tre veckor innan den offentliga anmälningen öppnas.

News

Senaste nyheterna

Rock and Water utbildningar i Sverige! Under 2018 organiseras den första tre dagars basutbildningen i Sverige av Jonas Hansson som har doktorerat i fokhälsa. Utbildningen presenteras av grundaren av Rock and Water, mästartränare Freerk Ykema. Utbildningen kommer att ges på engelska.

Är du intresserad och vill delta i utbildningen? Klicka här för att anmäla dig till utbildningen den 29, 30 och 31 oktober 2018 i Umeå Håll ett öga på webbsidan för eventuella nya utbildningar och möjligheter att anmäla dig.

More news

More news to come!

Video
9dWH_Pz-blo

Rock and Water documentary

Rock and Water documentary

Rock and Water goes Saba (Carribean)

Rock and Water Australia

Rock and Water documentary - Trailer

International

 
 
Contact

Gadaku Institute / Rots en Water NL
Loet 45
1741 BN Schagen

Tel:  0224-21 33 46
Fax: 0224-21 50 45
info@rotsenwater.nl


Copyright Rots & Water Instituut - Gadaku Institute 2022