Två dagars Rock and Water utbildning med fokus på grundskolan

Denna utbildning är extremt värdefull om skolpersonalen verkligen bryr sig om alla elevers socioemotionella utveckling och förebyggandet och hanteringen av mobbning. Det är en metod för den socioemotionella utvecklingen hos alla elever på grundskolan. Mobbning förebyggs och hanteras omedelbart: i åldern 4 till 11/12 år lär sig barn genom att leka och arbeta tillsammans. På grund av utvecklingen av positiva, sociala färdigheter, läggs en viktig grund för en positiv lär- och lekmiljö. Det har en mycket viktig förebyggande effekt på mobbning.

Praktiken visar att lärare, på grund av arbetsbelastning och den stora dagliga variationen av olika pedagogiska teman de möter, har ont om tid att själva sammanställa och skapa lektioner. Denna utbildning erbjuder en lösning. För varje åldersgrupp ges en psykologisk beskrivning av barnets utvecklingsfas, dess psykologiska aspekter, den motoriska, kognitiva, emotionella, moraliska utvecklingen, barnets specifika utvecklingsuppgifter, och hur dessa förhåller sig till valet av Rock and Water övningar och på vilket sätt de utförs.

Under utbildnigen behandlas ovanstående aspekter under teorisessioner, varefter olika teman och övningar behandlas under praktiska övningar. Dessutom kommer vi att ge information som kommer att leda till framgångsrik skolomfattande implementering av Rock and Water programmet. Vi kommer att ge praktiska rekommendationer om utbildningen, som kommer att ge lärare självförtroendet att undervisa Rock and Water på ett bra och underhållande sätt för att bidra till utvecklingen av varje barn i grundskolan.

Två dagars utbildningen består av 16 kontakttimmar och en beräknad studiebelastning på 20 timmar.

Observera:

1. Utbildningen är en specialiseringsutbildning. Vi rekommenderar att först gå tre dagars Rock and Water basutbildning. Endast genom denna utbildning får man Rock and Water tränare ackrediteringen.
2. Utbildningen finns för närvarande endast tillgänglig i Nederländerna. För mer information om utbildningen och anmälningar (engelskspråkig) kan du kontakta Rock and Water institutet i Nederländerna via kontaktuppgifterna som finns på hemsidan.

News

Senaste nyheterna

Rock and Water utbildningar i Sverige! Under 2018 organiseras den första tre dagars basutbildningen i Sverige av Jonas Hansson som har doktorerat i fokhälsa. Utbildningen presenteras av grundaren av Rock and Water, mästartränare Freerk Ykema. Utbildningen kommer att ges på engelska.

Är du intresserad och vill delta i utbildningen? Klicka här för att anmäla dig till utbildningen den 29, 30 och 31 oktober 2018 i Umeå Håll ett öga på webbsidan för eventuella nya utbildningar och möjligheter att anmäla dig.

More news

More news to come!

Video
9dWH_Pz-blo

Rock and Water documentary

Rock and Water documentary

Rock and Water goes Saba (Carribean)

Rock and Water Australia

Rock and Water documentary - Trailer

International

 
 
Contact

Gadaku Institute / Rots en Water NL
Loet 45
1741 BN Schagen

Tel:  0224-21 33 46
Fax: 0224-21 50 45
info@rotsenwater.nl


Copyright Rots & Water Instituut - Gadaku Institute 2022