Två dagars Rock and Water utbildning med fokus på barn och ungdomar med autismspektrumstörning

Rock and Water programmet fokuserar sig på utvecklingen av positiva sociala färdigheter och medvetenhet i allmänhet, och kan sammanfattas som en ’social kompetensutbildning’. Programmet är baserat på en unik psykofysiologisk didaktik, som vill säga att fysiska handlingar varvas med ögonblick av självreflektion, gruppsamtal och skriftliga reflektioner. Programmet kan också användas för barn eller ungdomar med autismspektrumstörning (ASD). Det finns därför en två dagars specialiseringsutbildning som har utvecklats för föräldrar, lärare och andra personer som jobbar med barn med autismspektrumstörning.

Utbildningen fokuserar sig på grundläggande färdigheter och begrepp inom Rock and Water programmet som är relaterade till utveckling och specifika kvaliteter hos barn med autism. Under utbildningen kommer deltagare att lära sig att använda de olika Rock and Water färdigheterna för hantering, utbildning och terapi med barn med autism. På grund av den psykofysiska didaktiken, de tydliga begreppen med en klar och positiv människosyn, har Rock and Water ett särskilt mervärde.

Syftet med utbildningen:

Det är en sorglig sanning att barn med autism ofta blir mobbade och är mindre självsäkra. Viktiga teman som behandlas under utbildningen är därför också:

Två dagars utbildningen består av 16 kontakttimmar och en beräknad studiebelastning på 20 timmar.

Observera:

1. Utbildningen är en specialiseringsutbildning. Vi rekommenderar att först gå tre dagars Rock and Water basutbildningen. Endast genom denna utbildning får man Rock and Water tränare ackrediteringen.
2. Utbildningen finns för närvarande endast tillgänglig i Nederländerna. För mer information om utbildningen och anmälningar (engelskspråkig) kan du kontakta Rock and Water institutet i Nederländerna via kontaktuppgifterna som finns på hemsidan.

News

Senaste nyheterna

Rock and Water utbildningar i Sverige! Under 2018 organiseras den första tre dagars basutbildningen i Sverige av Jonas Hansson som har doktorerat i fokhälsa. Utbildningen presenteras av grundaren av Rock and Water, mästartränare Freerk Ykema. Utbildningen kommer att ges på engelska.

Är du intresserad och vill delta i utbildningen? Klicka här för att anmäla dig till utbildningen den 29, 30 och 31 oktober 2018 i Umeå Håll ett öga på webbsidan för eventuella nya utbildningar och möjligheter att anmäla dig.

More news

More news to come!

Video
9dWH_Pz-blo

Rock and Water documentary

Rock and Water documentary

Rock and Water goes Saba (Carribean)

Rock and Water Australia

Rock and Water documentary - Trailer

International

 
 
Contact

Gadaku Institute / Rots en Water NL
Loet 45
1741 BN Schagen

Tel:  0224-21 33 46
Fax: 0224-21 50 45
info@rotsenwater.nl


Copyright Rots & Water Instituut - Gadaku Institute 2022