Varför skolor och sociala institutioner väljer Rock and Water

Det finns olika anledningar till varför skolor och sociala institutioner väljer Rock and Water:

1) Av alla för tillfället tillgängliga anti-mobbningsmetoder är Rock and Water ett av de mest utforskade programmen.

2) Rock and Water programmet är ett program som har undersökts vetenskapligt av Trimbos Institut (nederländska kunskapsinstitutet för mentalvård och socialvård) i samarbete med Rutgers Institut (nederländskt kunskapscentrum för sexualitet). Dessa undersökningar visade signifikanta, positiva resultat: användningen av Rock and Water programmet ledde till en minskning av gränsöverskridande beteende (för killar mellan 14 och 17 år). Gränsöverskridande beteende är viktigt eftersom våld, liksom mobbningsvåld, är gränsöverskridning där gränserna och integriteten för en annan person överskrids. Våld kan uppdelas i fysiskt, mentalt och sexuellt våld. Forskningsfrågan här var: bidrar Rock and Water till minskning av sexuellt gränsöverskridande beteende?

3) Rock and Water programmet kan användas, och används, i varje form av undervisning. Programmet kan användas redan för barn i 4 års ålder, fram till 18 års ålder. Programmet är också lämpligt för barn och ungdomar med autismspektrumstörning, psykiska eller fysiska funktionshinder.

4) Rock and Water programmet är effektivt eftersom det på ett positivt sätt fokuserar:

a. på den socioemotionella utvecklingen hos varje barn

b. på att skapa en säker grupprocess som har en förebyggande verkan och som förhindrar mobbning

c. på de som mobbar

d. på de som blir mobbade

e. på att mobilisera de oftast passiva åskådarna.

 

Programmet är dessutom effektivt eftersom:

a. det använder den psykofysiska metoden där kognitiva läroprocesser är kopplade till fysiska erfarenheter

b. det skapar en harmonisk och respektfull atmosfär på skolan

c. det kan användas både i klasser, grupper och individuellt.

d. det tilltalar elever på grund av dess fysiska karaktär

e. det kan användas inom hela skolan

f. det försöker involvera föräldrar i processen

g. det möjliggör en stark överföring till andra miljöer utanför skolan, såsom idrott, nöjeslivet, trafiken osv.

h. det visas i forskning att de inlärda färdigheterna behålls på längre sikt

i. det förbättrar förhållandet mellan elever och lärare och mellan elever och andra elever

j. det oftast är en intensiv personlig och professionell utveckling för läraren som utbildar sig till Rock and Water tränare.

News

Senaste nyheterna

Rock and Water utbildningar i Sverige! Under 2018 organiseras den första tre dagars basutbildningen i Sverige av Jonas Hansson som har doktorerat i fokhälsa. Utbildningen presenteras av grundaren av Rock and Water, mästartränare Freerk Ykema. Utbildningen kommer att ges på engelska.

Är du intresserad och vill delta i utbildningen? Klicka här för att anmäla dig till utbildningen den 29, 30 och 31 oktober 2018 i Umeå Håll ett öga på webbsidan för eventuella nya utbildningar och möjligheter att anmäla dig.

More news

More news to come!

Video
9dWH_Pz-blo

Rock and Water documentary

Rock and Water documentary

Rock and Water goes Saba (Carribean)

Rock and Water Australia

Rock and Water documentary - Trailer

International

 
 
Contact

Gadaku Institute / Rots en Water NL
Loet 45
1741 BN Schagen

Tel:  0224-21 33 46
Fax: 0224-21 50 45
info@rotsenwater.nl


Copyright Rots & Water Instituut - Gadaku Institute 2022