Rock and Water

Rock and Water är en psykofysisk utbildning för grundskolan, gymnasieskolan, särskolan och högre utbildning samt för barn med autismspektrumstörning, ungdomar och vuxna med missbruksproblematik, kriminellt beteende och personer som lider av psykisk ohälsa. Utbildningen fokuserar på utvecklingen av barn, unga och vuxnas sociala kompetenser och självkännedom men också självsäkerhet samt förebyggande och hanteringen av mobbning och sexuellt våld. Rock and Water är två metaforer; "Rock" symboliserar självsäkerhet, medvetenhet och gränssättning, medan "Water" symboliserar flexibilitet, kommunikation och samarbete. Rock and Water har utvecklats av nederländska pedagogen Freerk Ykema och idag har mer än 50 000 lärare, från mer än 18 länder i världen, tränat cirka 2 miljoner elever.

Syfte

Syftet med Rock and Water programmet är att förbättra de kommunikativa och sociala färdigheterna samt välbefinnandet hos barn och ungdomar, och att förebygga och/eller minska sociala problem som mobbning, konflikter, uteslutning, medlöpande och sexuellt gränsöverskridande beteende.

Detta syfte uppnås genom att stödja och främja psyk-socioemotionell utveckling hos barn, ungdomar och unga vuxna (4-18+). Dessutom stimuleras föräldrar att delta i processen, och om möjligt även andra personer runt barnen och ungdomarna.

Brett pedagogiskt perspektiv

Rock and Water programmet kan betraktas som ett självsäkerhetsprogram och anti-mobbningsprogram, men det skiljer sig från andra program genom dess mångfaldiga målsättning och breda pedagogiska perspektiv där självsäkerhetsträningar kombineras med utvecklingen av positiva psykosociala färdigheter. Självsäkerhet och sociala färdigheter, Rock and Water, presenteras och tränas i relation till varandra.

Psykofysisk metodik

Psykofysik innebär att positiva sociala färdigheter lärs in genom ett aktivt och fysiskt tillvägagångssätt. Genom lekar och fysisk utbildning lär man sig sociala, kommunikativa och konfrontationsfärdigheter. Lekar och fysiska övningar varvas med ögonblick av självreflektion och gruppsamtal samt kompletteras med reflektionsuppgifter.

Utbildningar

Det är endast genom denna utbildning deltagare kan få certifikatet Rock and Water tränare. Alla andra utbildningar är avsedda som specialiseringsutbildningar eller fortbildningar. Under den tre dagar långa basutbildningen utbildas lärare, socialarbetare, vårdpersonal, barncoacher, psykologer och så vidare för att bli Rock and Water tränare. Certifikatet tillåter dig att organisera Rock and Water utbildningar för barn och ungdomar, såsom fastställs i Rock and Water praktikboken* och är begränsat till målgruppen som tränaren är utbildad för. Certifikatet tillåter dig inte att organisera utbildningar (i vilken form och för vilket syfte som helst) för vuxna och yrkesverksamma inom undervisning och näringsliv.

Efter att ha avslutat den tre dagar långa utbildningen kan en certifierad Rock and Water tränare utbilda sig inom flera specialiseringar. Vi rekommenderar att följa den tre dagar långa basutbildningen innan specialiseringarna.

*Boken finns för närvarande endast tillgänglig på engelska.

Specialiseringar:

1. Två dagars Rock and Water utbildning med fokus på grundskolan.
2. Två dagars Rock and Water utbildning med fokus på barn och ungdomar med autismspektrumstörning.
3. Två dagars Rock and Water utbildning medfokus på tjejer och kvinnor (12-18+)
4. Två dagars Rock and Water utbildning med fokus på barn, ungdomar och vuxna med psykosocialt trauma och/eller erfarenhet av sorg.
5. En dags Rock and Water med fokus på barn och ungdomar med fysiska funktionshinder.
6. En dags Rock and Water introduktionsutbildning.
7. Två dagars Rock and Water avancerad utbildning.
8. Fortbildnings- och fördjupningsdagar.

Ovanstående utbildningsdagar organiseras i Nederländerna. För frågor eller mer information kan du skicka ett e-postmeddelande till Jonas Hansson. Kontaktuppgifterna finns på hemsidan.

Internationellt

I Nederländerna och Belgien utbildas årligen cirka 1500 tränare, genom ett tre dagars utbildningsprogram. Det utbildas även 1500 tränare genom två-dagars specialiseringsutbildningar och en dags introduktionsutbildning.

I Australien och Nya Zeeland utbildas årligen cirka 2000 lärare och utbildningspersonal, under Rock and Water institutets tillsyn. Klicka här för att se ett avsnitt av Queensland Television Sky News.

Dessutom organiserar Rock and Water Institutet Train-The-Trainer utbildningar i Taiwan, Frankrike, Tyskland, England, Nauru, Kina, Indonesien, Skottland och Karibien. I samband med Erasmus Plus projektet utbildas även lärare från Turkiet till att bli Rock and Water tränare.

Rock and Water böcker, dvd:er och affischer

Alla Rock and Water publikationer, inklusive 8 böcker, 18 affischer och en dvd finns tillgängliga på engelska. Rock and Water basboken, som tillhör tre dagars basutbildningen, finns tillgänglig på engelska, tyska, franska, indonesiska och mandarin.

Vetenskaplig underbyggnad

Rock and Water programmet tillämpar strukturellt följande vetenskapliga teorier:

• Kontakthypotesen och den utvidgade kontakthypotesen
• Verklig motivation (förstärkning)
• Operativa tekniker
• Shaping
• Exponeringsterapi in vivo
• Överföring genom likhet, visualisering och utbildning mot stress
• Power pose (t.ex. kroppsspråk)
• Happy Walking
• Påverkan av motion på utvecklingen av högre, kognitiva funktioner
• Beteendeövning genom rollspel

Klicka här för att se informationstrailer.

Vetenskaplig forskning i Nederländerna, som genomfördes under 2012-2014, visade att användningen av Rock and Water leder till ökad självkontroll och självförtroende samt en minskning av sexuellt gränsöverskridande beteende. Målgruppen var killar i åldrarna 14-17 som gick en yrkesutbildning. Forskningen har publicerats i den vetenskapliga tidskriften ’Journal of Sexual Aggression’. För närvarande finns det flera vetenskapliga studier i Nederländerna som undersöker effektiviteten av Rock and Water programmet inom grundskolor och yrkesutbildningar.

Rock and Water programmet har sitt ursprung i skolan. Ett tiotal små undersökningar i skolpraktiken, utförda i Nederländerna och Australien, har visat programmets effektivitet. Dessa undersökningar har samlats i den engelskspråkiga boken ’Bringing it Together, 22 case studies of Rock&Water in practice in various educational settings’. Förutom att främja social säkerhet och social välfärd, att minska mobbning och sexuellt våld, har undersökningarna utvisat:

- En förbättrad relation mellan student - lärare
- Bättre hanteringsstrategier (coping) och konflikthantering
- Bättre läroprestanda
- Få eller inga drop outs

News

Senaste nyheterna

Rock and Water utbildningar i Sverige! Under 2018 organiseras den första tre dagars basutbildningen i Sverige av Jonas Hansson som har doktorerat i fokhälsa. Utbildningen presenteras av grundaren av Rock and Water, mästartränare Freerk Ykema. Utbildningen kommer att ges på engelska.

Är du intresserad och vill delta i utbildningen? Klicka här för att anmäla dig till utbildningen den 29, 30 och 31 oktober 2018 i Umeå Håll ett öga på webbsidan för eventuella nya utbildningar och möjligheter att anmäla dig.

More news

More news to come!

Video
9dWH_Pz-blo

Rock and Water documentary

Rock and Water documentary

Rock and Water goes Saba (Carribean)

Rock and Water Australia

Rock and Water documentary - Trailer

International

 
 
Contact

Gadaku Institute / Rots en Water NL
Loet 45
1741 BN Schagen

Tel:  0224-21 33 46
Fax: 0224-21 50 45
info@rotsenwater.nl


Copyright Rots & Water Instituut - Gadaku Institute 2022