Rock and Water är en psykofysisk utbildning för grundskolan, gymnasieskolan, särskolan och högre utbildning samt för barn med autismspektrumstörning, ungdomar och vuxna med missbruksproblematik, kriminellt beteende och personer som lider av psykisk ohälsa. Utbildningen fokuserar på utvecklingen av barn, unga och vuxnas sociala kompetenser och självkännedom men också självsäkerhet samt förebyggande och hanteringen av mobbning och sexuellt våld.                                                                   Rock and Water är två metaforer; "Rock" symboliserar självsäkerhet, medvetenhet och gränssättning, medan "Water" symboliserar flexibilitet, kommunikation och samarbete. Rock and Water har utvecklats av nederländska pedagogen Freerk Ykema och idag har mer än 50 000 lärare, från mer än 18 länder i världen, tränat cirka 2 miljoner elever.

Tre dagars Rock and Water basutbildning

Read more

Två dagars Rock and Water utbildning med fokus på grundskolan

Read more

Två dagars Rock and Water utbildning med fokus på tjejer och kvinnor

Read more

Två dagars Rock and Water utbildning med fokus på barn och ungdomar med autismspektrumstörning

Read more

Två dagars Rock and Water utbildning med fokus på barn, ungdomar och vuxna med psykosocialt trauma och/eller erfarenhet av sorg

Read more
News

Senaste nyheterna

Rock and Water utbildningar i Sverige! Under 2018 organiseras den första tre dagars basutbildningen i Sverige av Jonas Hansson som har doktorerat i fokhälsa. Utbildningen presenteras av grundaren av Rock and Water, mästartränare Freerk Ykema. Utbildningen kommer att ges på engelska.

Är du intresserad och vill delta i utbildningen? Klicka här för att anmäla dig till utbildningen den 29, 30 och 31 oktober 2018 i Umeå Håll ett öga på webbsidan för eventuella nya utbildningar och möjligheter att anmäla dig.

More news

More news to come!

Video
9dWH_Pz-blo

Rock and Water documentary

Rock and Water documentary

Rock and Water goes Saba (Carribean)

Rock and Water Australia

Rock and Water documentary - Trailer

International

 
 
Contact

Gadaku Institute / Rots en Water NL
Loet 45
1741 BN Schagen

Tel:  0224-21 33 46
Fax: 0224-21 50 45
info@rotsenwater.nl


Copyright Rots & Water Instituut - Gadaku Institute 2022